účtovnícke služby o nás vedenie účtovníctva referencie v účtovníctve novinky, aktuality kalendár pre podnikateľov, podnikateľský kalendár podnikateľské odkazy, linky kontakné údaje
Novinky
> > Všetky aktuality 

Finanční poradcovia by mali informovať o svojich províziách...
Formulár by mal obsahovať údaje o veriteľovi, výšku úveru aj odmenu finančného agenta.

Stavba D1 pri Žiline ohrozuje vyrovnaný rozpočet, upozorňuje...
IDH predpokladá, že v hre môže byť aj vracanie peňazí Európskej únie.

Medzinárodný menový fond zhoršil prognózu rastu globálnej...
Predpoveď pre USA zostáva rovnaká, zhoršila sa prognóza pre eurozónu.

Naša spolupráca s klientami prebieha nasledovne:

Vedenie (jednoduchého alebo podvojného) účtovníctva:

 • klient je pridelený jednému účtovníkovi,
 • do 5. dňa po ukončení mesiaca nám doručí všetky účtovné doklady - väčšie firmy cca 3 x do mesiaca. V prípade vedenia Online účtovníctva, sa nám doklady od klienta prenášajú elektronicky - prostredníctvom PDF (naskenovaný doklad)  alebo faxom,
 • u nás doklady zaúčtujeme, vyhotovíme daňové priznanie k DPH do zákonom stanoveného termínu a následne zasielame klientovi informáciu o finančnej situácii a výsledku hospodárenia, resp. o prehľade neuhradených pohľadávok a záväzkov (elektronickou formou v PDF formáte, v exceli, resp. v papierovej podobe,
 • v niektorých prípadoch sme s klientmi dohodnutí aj na vyhotovovaní faktúr pre jeho odberateľov,
 • tlačové výstupy môžeme zabezpečiť aj v jazykovej mutácii (nemeckej, anglickej)
 • po ukončení roka prebieha činnosť súvisiaca s uzatváraním účtovných kníh (účtovná analýza, základom ktorej je inventarizácia, následne daňová analýza, ktorá slúži ako podklad k vyhotoveniu daňového priznania k dani z príjmov, uzatvorenie účtovných kníh a napokon vyhotovenie účtovnej závierky).

Spracovanie miezd:

 • elektronickou alebo papierovou formou nám klient poskytne podklady na spracovanie miezd,
 • účtovník spracuje mzdy a dohodnutou formou odošle klientovi výplatné pásky a príkazy na úhradu miezd a odvodov,
 • my zabezpečíme odoslanie všetkých výkazov  (klient nám poskytne len pečiatku).

Ďalšie služby:

 • vedenie pomocných evidencií (dlhodobý majetok, skladová evidencia a iné),
 • evidencia faktúr (odberateľské, dodávateľské, pohľadávky, záväzky, proforma faktúry, ponuky, objednávky),
 • vystavovanie prevodných príkazov,
 • zaškolenie do účtovného programu PROLUC,
 • pomoc začínajúcim účtovníkom,
 • účtovné poradenstvo,
 • podklady pre spracovanie priznaní ku všetkým daniam,
 • vyplnenie daňových registrácií,
 • poradenstvo pri založení firmy,
 • pomoc pri vypracovaní žiadosti o úver a podnikateľského zámeru,
 • spracovanie finančného plánu,
 • programovanie v EXCELI.

Proces vedenie účtovníctva

Vedenie účtovníctva, jednoduché a podvojné účtovníctvo slovenská jazyková verzia, slovak version


Počet návštevníkov: [CNW:Counter] on-line uctovnictvo, on-line účtovníctvo, zúčtovanie, zuctovanie, ročné zúčtovanie, rocne zuctovanie, odvody poistneho, odvody poistného, rocne zuctovanie poistneho, rocne zúčtovanie poistného, online účtovníctvo, online uctovnictvo, vedenie účtovníctva, vedenie uctovnictva, jednoduche a podvojne uctovnictvo, jednoduché a podvojné účtovníctvo created by © zooom.sk s.r.o.